Arnhem Centraal Oost

In het plan voor het oostelijke deel van het stationsgebied is het de ambitie om de relatie van het stationsgebied met de stad te verbeteren. Bij de ontwikkeling van het nieuwe stationscentrum wordt de entree tot de stad opnieuw vormgegeven. Door het gebied een bijzondere openbare ruimte te geven en deze op een vanzelfsprekende wijze aan te laten sluiten op de singelstructuur kan het gebied in de toekomst weer een volwaardige entree tot de stad vormen.
In dit ontwerp wordt een fraaie natuursteen verharding voorgesteld voor de inrichting van alle straten in het stationsgebied. De megabioscoop is het centrale programmaonderdeel geworden van deze gebiedsontwikkeling met rondom kantoren en winkels. Het gebied Arnhem Centraal Oost behelst de inrichting van de Oude en Nieuwe Stationsstraat. Het is de ambitie om de Nieuwe Stationsstraat met veel groen in te richten. De straat zou een groen balkon aan de singel kunnen worden. De Oude Stationsstraat krijgt een meer binnenstedelijk karakter, winkelplint, hoofdentree van de bioscoop en terrassen bepalen hierbij de sfeer.
Bij het maken van het ontwerp voor dit gebied gaat er specifiek aandacht uit naar de samenhang met het ontwerp voor het Stationsplein en de aansluiting op de omgeving: de singel en de binnenstad.

Aansluiting Oude en Nieuwe Oeverstraat
Aansluiting Oude en Nieuwe Oeverstraat
Oude Stationstraat
Oude Stationstraat
Nieuwe Stationstraat
Nieuwe Stationstraat
plankaart
plankaart