Brede school Brakkenstein Nijmegen

Verdiept speelplein i.v.m. waterbuffering
Verdiept speelplein i.v.m. waterbuffering
Het ontwerp
Het ontwerp