Kenschets

Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur is werkzaam op het gebied van landschappelijke en stedenbouwkundige opgaven, openbare ruimte ontwerp, projecten in de gezondheidszorg, bedrijfsterreinen, parken, landgoederen en particuliere tuinen. Het bureau doorloopt het gehele traject van onderzoek en ontwerp tot het schrijven van bestekken en de begeleiding van de uitvoering. Het bureau werkt op veel verschillende schaalniveaus en realiseert in de detaillering van de ontwerpen een hoog kwaliteitsniveau.

Het team bestaat uit landschapsarchitecten, een architect en specialisten op het gebied van civiele techniek, beplanting en beheer. Daarnaast werkt het bureau veelvuldig samen met externe partijen waaronder stedenbouwkundigen, architecten, grafisch vormgevers, beeldend kunstenaars en technische ingenieursbureaus.

Samenvatting dienstverlening

Ontwerpen op uiteenlopende schaalniveaus: van landschappelijke studies en stedelijke opgaven tot de inrichting van parken, landgoederen en particuliere tuinen.

Werkzaam op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw en het uitwerken van architectonische detaillering in de openbare ruimte.

Eigen signatuur in het ontwerp, terughoudend op grotere schaal en meer uitgesproken op kleine schaal.

Goede ruimtelijke vertaling van de wensen van de opdrachtgever, bewoners en gebruikers.

Verzorgen van participatietrajecten waarbij de belangen van bewoners zorgvuldig worden afgewogen.

Klein team, persoonlijke benadering en vaste contactpersonen, hetgeen zich toont in een groot bestand aan vaste klanten.

Volledig pakket van ontwerp tot technische uitwerking, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering, waarbij afhankelijk van de complexiteit van de opgave samenwerken met diverse civiele ingenieursbureaus

Hoogwaardig detailniveau in de uitwerking van de ontwerpen uitmondend in realistische en maakbare plannen.

Ramen van aanleg en beheerkosten in iedere fase van het ontwerp. Van een kostenraming op hoofdlijnen in het stadium van een voorlopig ontwerp tot een gedetailleerde directiebegroting in de besteksfase.

Beheer vertalen in advies en beheerplannen. Niet alleen losstaand maar ook geïntegreerd in de ontwerpen, b.v. door middel van het toevoegen van een beheerparagraaf bij het definitief ontwerp.