TEAM

Mike Kriek is in 2012 afgestudeerd aan het MTS bouw- en infra. Hierna is Mike naar de Hogeschool van Hall-Larenstein gegaan waar hij in 2016 afgestudeerd is aan de opleiding tuin- en landschapsinrichting met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. Tijdens deze opleiding heeft Mike al stage gelopen bij Buro Poelmans Reesink. Mike werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink.

Theo Reesink is in 1993 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de kunsten in Arnhem met als afstudeerrichting architectonische vormgeving, monumentaal. Van 1999 t/m 2004 was Theo werkzaam als ontwerper en projectleider bij West 8 landscape architects en Urban Planners BV te Rotterdam op het gebied van landschapsarchitectonische en stedenbouwkundige opgaven. In 2005 heeft Theo zijn titel als landschapsarchitect behaald. Theo is directeur van het bureau en heeft als projectleider de eindverantwoordelijkheid voor de projecten. Sinds 2006 is Theo docent aan Hogeschool van Hall-Larenstein te Velp en begeleidt afstudeerprojecten in de richting Ruimtelijk Ontwerp.

Ineke Engelen heeft veel ervaring op het gebied van Officemanagement. Door het volgen van trainingen in communicatie, operationele processen en persoonlijke ontwikkeling is zij breed inzetbaar. Ineke werkt als financieel administratief medewerker en secretaresse bij Buro Poelmans Reesink.

Anne van der Graaf is in 2010 afgestudeerd aan de International Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp (opleiding tuin- en landschapsinrichting) met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. In 2014 heeft Anne de Beroepservaring afgerond; een tweejarig programma dat jonge ontwerpers laat kennis maken met het werken in de beroepspraktijk. In 2015 heeft zij het eerste jaar van de master landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam succesvol afgerond. Vanaf 2010 heeft Anne gewerkt/stage gelopen bij de volgende bedrijven: Bureau Hager Huigens, SmitsRinsma, Green Consult, OKRA en IJslander. Anne werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink.

Berthilda van den Berg is in 2016 afgestudeerd voor de opleiding tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool van Hall-Larenstein te Velp. Ze is afgestudeerd in de afstudeerrichtingen techniek (2015) en tuinarchitectuur (2016). In 2019 is zij gestart met de pre-master Landschapsgeschiedenis. Berthilda werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink en verzorgt daarnaast het interne systeembeheer.

Willem Jakobs is een gedreven en initiatiefrijke architect met passie voor landschap en openbare ruimte. Willem heeft veel kennis en ervaring met het opstarten en realiseren van burgerinitiatieven in de openbare ruimte. Hij werkt vanaf het eerste ontstaan van een idee door tot er een gedegen en goed doordachte aanpak voor realisatie ligt. Om ideeën ook echt te laten slagen is het van belang dat op een creatieve wijze ideeën in detail zijn doorgedacht maar ook open te blijven staan voor nieuwe inzichten. Willem is na een vast dienstverband momenteel als freelancer verbonden aan Buro Poelmans Reesink in de rol van ontwerper.

Yvonne Meekes heeft voor verschillende overheden gewerkt aan uiteenlopende projecten in de openbare ruimte. Momenteel is zij werkzaam als zelfstandig projectleider en adviseur voor groene projecten. Zij is in staat om snel te schakelen tussen verschillende disciplines, mensen en projecten zonder de kaders van tijd, kosten en kwaliteit uit het oog te verliezen. Yvonne is als freelancer verbonden aan Buro Poelmans Reesink in de rol van projectleider is zij verantwoordelijk voor de technische voorbereiding en aansturing van projecten.

Jurgen Harbers begeleidt vanuit zijn bedrijf Harbers Infrabegeleiding projecten in de uitvoering van Buro Poelmans Reesink. Hij verzorgt hierin de directievoering en is de verbindende factor tussen ontwerper, bestekschrijver, opdrachtgever en aannemer. Jurgen heeft in  1997 op de MBCS in Velp de richting cultuurtechniek afgerond. Daarna is hij werkzaam geweest bij een ingenieursbureau en ontwikkelaar in de openbare ruimte. Jurgen is begonnen als tekenaar en doorgegroeid naar werkvoorbereider, toezichthouder en later directievoerder. Hij is inzetbaar op zowel civiel- als groentechnisch gebied.

Paul Poelmans is als oud directielid verbonden met het buro als adviseur. Op gezette tijden geeft hij presentaties namens Poelmans Reesink en werkt hij aan projecten. In 1978 is Paul afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Direct erna is hij gestart met het buro.