De Zevensprong Amsterdam

De Zevensprong Amsterdam

Het huidige schoolplein van Jenaplan basisschool De Zevensprong is geheel verhard. De indeling van het plein is niet logisch waardoor het plein voor grote groepen kinderen niet optimaal te gebruiken is. Daarom wordt er gebruik gemaakt van de naastliggende openbare speelplek aan het Kortenbergpad. De opgave is om de indeling van het plein te verbeteren zodat er meerdere spelmogelijkheden ontstaan en er ruimte komt voor ‘natuurlijk’ spelen. De wens is dat het plein multifunctioneel gebruikt kan worden. Daarnaast is er behoeft om de bestaande sportvoorziening te verbeteren en multifunctioneel te maken.

Samen met leerlingen, leraren en de buurtbewoners is er gekeken naar een nieuwe inrichting voor het schoolplein en het naastliggende groen aan het Kortenbergpad. Het nieuwe ontwerp heeft een sportveld als centrale schakel in het ontwerp. Dit veld is rond waardoor het ruimte bied voor meerdere sporten en dienst kan doen als amfitheater waar vieringen plaats kunnen vinden. De speelheuvel grenst aan het sportveld met zitelementen op de helling en een groot klimrek als centraal element. Daarnaast is er ruimte voor natuurlijke spelaanleidingen en luwteplekken onder bomen en struweelbosjes. De bestaande speelplek aan het Kortenbergpad is verplaatst zodat er meer ruimte ontstaat voor groen. Hagen zorgen voor een natuurlijke begrenzing van het schoolplein en sluiten aan op de bestaande hagen in de wijk.

opdrachtgever:
gemeente Amsterdam
ontwerp:
2019
i.s.m.:
Jenaplan basisschool De Zevensprong
engineering:
Gemeente Amsterdam
grootte:
4500 m2
plaats:
Amsterdam