Dorpshart Moerdijk

Dorpshart Moerdijk

De toekomst van het dorp Moerdijk is lange tijd onzeker geweest door de ontwikkeling van de nabijgelegen zeehaven en industrieterreinen. In 2014 is daar verandering in gekomen en is de gemeente Moerdijk samen met de provincie Noord-Brabant en havenschap Moerdijk een pakket maatregelen gestart waaronder de Moerdijkregeling om het dorp weer leefbaar te maken. Onderdeel van deze maatregelen is de ontwikkeling van een nieuw hart voor het dorp. Door de sloop van de Rooms-Katholieke kerk in het centrum van het dorp ontstaat er ruimte om een park in te richten waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en diverse activiteiten kunnen ontplooien. Aan Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur is de vraag gesteld om samen met de werkgroep Dorpshart Moerdijk een plan te maken voor het nieuwe park.

De bijzondere wederopbouwarchitectuur van de kerk inspireerde ons om het betonskelet van de kerk te behouden en te integreren in het nieuwe parkontwerp. Het frame van de kerk vormt de basisinrichting van het park waar ruimte is voor sport, spel en evenementen. De kapel wordt een overdekte picknickplek. Het voorplein vormt een evenementenveld waar in de winter ruimte is voor een schaatsbaan. De betonnen colonnade wordt begroeid met klimplanten en in het middenschip is een multifunctioneel sportcourt aangelegd. Moerdijk krijgt een nieuw dorpshart met verwijzingen naar het kloosterverleden, een groen park waar plek is voor sport, spel en ontmoeting.        

opdrachtgever:
Gemeente Moerdijk
ontwerp:
2016
i.s.m.:
Gemeente Moerdijk & Werkgroep 'gebied Rooms-Katholieke kerk'
engineering:
Lans Advies
uitvoering:
De Krom B.V.
grootte:
7000 m2
fotografie:
Skyvisie
plaats:
Moerdijk