Groengordel Elden

Het project betreft de inrichting van de groene zone ten zuiden van het dorp Elden.
Het definitief ontwerp is een uitwerking van een vastgesteld voorlopig ontwerp waarbij wordt ingezoomd op het plangebied tussen de Elderhofseweg, de Rijksweg West; de kavelgrens van Elderstaete en de Mr. D.U. Stikkersstraat. Daarnaast wordt het voormalige entreegebied van Elderhoeve tussen de Mr. D.U. Stikkerstraat en de Batavierenweg bij het definitief ontwerp betrokken zodat ook dit deel van de hoofdroute door de groengordel in een vroeg stadium kan worden uitgevoerd.