Landgoed De Eekhof Enschede

Landgoed De Eekhof Enschede

Landgoed De Eekhof bestaat uit een landschappelijk aangelegd park met bossen, rododendrongroepen, heidevelden en weilanden. Centraal op het landgoed gepositioneerd staat landhuis De Eekhof. De tuin rondom het landhuis is een rijksmonument. De tuin onderscheid zich van het park door de hoogteligging (deels op een terp), rechte keermuren, fraaie trappartijen en strak gemaaide gazons.

De opgave richt zich op het herstellen van de zichtlijnen. Door de entreeweg te wijzigen krijgt de entree naar het landhuis meer allure. Tevens bevat de opgave het landschappelijk inpassen van het bijgebouw met souterrain. Daarnaast wordt onderzocht of er een meer ecologisch beheer voor het landgoed mogelijk is. 

opdrachtgever:
Van der Linde Architecten
ontwerp:
2011
i.s.m.:
Van der Linde Architecten
grootte:
ca. 13 ha.
plaats:
Enschede