Larenstein Leeuwarden

opdrachtgever:
CvB Van Hall Larenstein en CvB Nordwin College Leeuwarden
ontwerp:
2017
realisatie:
2018
in samenwerking met:
Basten Landmeetkunde
engineering:
Bats Adviesbureau
grootte:
2600 m2
plaats:
Leeuwarden