OFFICE

Contact

Zijpendaalseweg 29
6814 CC Arnhem
Nederland

026 4453915

info [at] poelmansreesink.nl

 Kenschets

Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur is werkzaam op het gebied van landschappelijke en stedenbouwkundige opgaven, openbare ruimte ontwerp, projecten in de gezondheidszorg, bedrijfsterreinen, parken, landgoederen en particuliere tuinen. Het bureau doorloopt het gehele traject van onderzoek en ontwerp tot het schrijven van bestekken en de begeleiding van de uitvoering. Het bureau werkt op veel verschillende schaalniveaus en realiseert in de detaillering van de ontwerpen een hoog kwaliteitsniveau.

Het team bestaat uit landschapsarchitecten, een architect en specialisten op het gebied van civiele techniek, beplanting en beheer. Daarnaast werkt het bureau veelvuldig samen met externe partijen waaronder stedenbouwkundigen, architecten, grafisch vormgevers, beeldend kunstenaars en technische ingenieursbureaus.

Samenvatting dienstverlening

Ontwerpen op uiteenlopende schaalniveaus: van landschappelijke studies en stedelijke opgaven tot de inrichting van parken, landgoederen en particuliere tuinen.

Werkzaam op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw en het uitwerken van architectonische detaillering in de openbare ruimte.

Eigen signatuur in het ontwerp, terughoudend op grotere schaal en meer uitgesproken op kleine schaal.

Goede ruimtelijke vertaling van de wensen van de opdrachtgever, bewoners en gebruikers.

Verzorgen van participatietrajecten waarbij de belangen van bewoners zorgvuldig worden afgewogen.

Klein team, persoonlijke benadering en vaste contactpersonen, hetgeen zich toont in een groot bestand aan vaste klanten.

Volledig pakket van ontwerp tot technische uitwerking, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering, waarbij afhankelijk van de complexiteit van de opgave samenwerken met diverse civiele ingenieursbureaus

Hoogwaardig detailniveau in de uitwerking van de ontwerpen uitmondend in realistische en maakbare plannen.

Ramen van aanleg en beheerkosten in iedere fase van het ontwerp. Van een kostenraming op hoofdlijnen in het stadium van een voorlopig ontwerp tot een gedetailleerde directiebegroting in de besteksfase.

Beheer vertalen in advies en beheerplannen. Niet alleen losstaand maar ook geïntegreerd in de ontwerpen, b.v. door middel van het toevoegen van een beheerparagraaf bij het definitief ontwerp.

Prijzen en publicaties

Prijzen

- 2018 – 1e Prijs - Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 - Sint Jansbeek Arnhem

- 2012 – Green Building Award 2012 - Verticaal Groen Spoorhoek Arnhem

 

Boeken

- Reesink, Theo, Park Sonsbeek, Arnhem 2019

- Krul, Annelien ‘et al’, Het Berchmanianum Van studiehuis tot academisch gebouw, Nijmegen (Uitgeverij Vantilt) 2019

- Provincie Gelderland, Landschap nieuwe stijl Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 (Sint Jansbeek, pag. 12-21), Arnhem (Coers & Roest) 2018 

- Vierdag, Jan, Sint Jansbeek te Arnhem Levensader van een stad, Arnhem (Jansen & de Feijter / Het Colofon) 2018

 

Tijdschriften

- Ettema, Maarten, ‘De terugkeer van de Sint-Jansbeek doet de zuidelijke binnenstad van Arnhem zichtbaar goed’, JAARBOEK BLAUWE KAMER (2018), pp. 85-87

- Nolden, Marc, ‘Hernieuwde kennismaking met een oude bekende’, BLAUWE KAMER 1 (2018) , pp.72-77

Contact

Zijpendaalseweg 29
6814 CC Arnhem
Nederland

026 4453915

info [at] poelmansreesink.nl

 

Team


Theo Reesink bnt

Theo Reesink is in 1993 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de kunsten in Arnhem met als afstudeerrichting architectonische vormgeving, monumentaal. Van 1999 t/m 2004 was Theo werkzaam als ontwerper en projectleider bij West 8 landscape architects en Urban Planners BV te Rotterdam op het gebied van landschapsarchitectonische en stedenbouwkundige opgaven. In 2005 heeft Theo zijn titel als landschapsarchitect behaald. Theo is directeur van het bureau en heeft als projectleider de eindverantwoordelijkheid voor de projecten. Sinds 2006 is Theo docent aan Hogeschool van Hall-Larenstein te Velp en begeleidt afstudeerprojecten in de richting Ruimtelijk Ontwerp.

ir. Paul Poelmans bnt

Paul Poelmans is als oud directielid verbonden met het buro als adviseur. Op gezette tijden geeft hij presentaties namens Poelmans Reesink en werkt hij aan projecten. In 1978 is Paul afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Direct erna is hij gestart met het buro.

Annemarie van Mierle

Annemarie van Mierle heeft ruime ervaring op het gebied van officemanagement en operationele processen. Zij heeft verschillende commerciële en communicatieve trainingen gevolgd wat samen met haar persoonlijke ontwikkeling zorgt dat zij breed inzetbaar is. Annemarie werkt als financieel administratief medewerker en als secretaresse bij Buro Poelmans Reesink.

ing. Anne van der Graaf

Anne van der Graaf is in 2010 afgestudeerd aan de International Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp (opleiding tuin- en landschapsinrichting) met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. In 2014 heeft Anne de Beroepservaring afgerond; een tweejarig programma dat jonge ontwerpers laat kennis maken met het werken in de beroepspraktijk. In 2015 heeft zij het eerste jaar van de master landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam succesvol afgerond. Vanaf 2010 heeft Anne gewerkt/stage gelopen bij de volgende bedrijven: Bureau Hager Huigens, SmitsRinsma, Green Consult, OKRA en IJslander. Anne werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink.

ing. Mike Kriek

Mike Kriek is in 2012 afgestudeerd aan het MTS bouw- en infra. Hierna is Mike naar de Hogeschool van Hall-Larenstein gegaan waar hij in 2016 afgestudeerd is aan de opleiding tuin- en landschapsinrichting met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. Tijdens deze opleiding heeft Mike al stage gelopen bij Buro Poelmans Reesink. Mike werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink.

Willem Jakobs - Architect

Willem Jakobs is een gedreven en initiatiefrijke architect met passie voor landschap en openbare ruimte. Willem heeft veel kennis en ervaring met het opstarten en realiseren van burgerinitiatieven in de openbare ruimte. Hij werkt vanaf het eerste ontstaan van een idee door tot er een gedegen en goed doordachte aanpak voor realisatie ligt. Om ideeën ook echt te laten slagen is het van belang dat op een creatieve wijze ideeën in detail zijn doorgedacht maar ook open te blijven staan voor nieuwe inzichten. Willem is na een vast dienstverband momenteel als freelancer verbonden aan Buro Poelmans Reesink in de rol van ontwerper.

Yvonne Meekes

Yvonne Meekes heeft voor verschillende overheden gewerkt aan uiteenlopende projecten in de openbare ruimte. Momenteel is zij werkzaam als zelfstandig projectleider en adviseur voor groene projecten. Zij is in staat om snel te schakelen tussen verschillende disciplines, mensen en projecten zonder de kaders van tijd, kosten en kwaliteit uit het oog te verliezen. Yvonne is als freelancer verbonden aan Buro Poelmans Reesink in de rol van projectleider is zij verantwoordelijk voor de technische voorbereiding en aansturing van projecten.

ing. Mark Wieltink

Mark Wieltink is in 2022 afgestudeerd aan de Hogenschool Van Hall Larenstein te Velp. Hij heeft daar de opleiding Tuin- en landschapsinrichting met als afstudeerrichting ‘Ruimtelijk ontwerp’ afgerond. Voor en tijdens deze studie heeft Mark 5 jaar lang binnen zijn eigen bedrijf als hovenier gewerkt en diverse werkervaringen opgedaan in de hoveniers/tuin- en landschapsontwerp branche. Mark werkt als ontwerp bij Buro Poelmans Reesink.

ing. Thijs van den Aker

Thijs van den Aker heeft in 2017 de opleiding Manager Natuur en Recreatie behaald aan de Yuverta te Boxtel. Vervolgens heeft hij in 2022 zijn studie Tuin- en Landschapsinrichting afgerond aan Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. Hier heeft hij zijn diploma behaald voor de afstudeerrichting ‘Ruimtelijk ontwerp’. Tijdens deze opleiding heeft Thijs stage gelopen bij Buro Poelmans Reesink. Thijs werkt als ontwerper bij Buro Poelmans Reesink.