Reinier van Ooijplein Ooij

Reinier van Ooijplein Ooij

Het Reiner van Ooiplein vormt het dorpsplein van het dorp Ooij. Het plein is volledig verhard en wordt voornamelijk gebruikt als parkeerplaats. Het dorp wil dit plein ontwikkelen tot een groen en duurzaam dorpsplein en heeft een werkgroep samengesteld om deze plannen tot uitvoering te brengen. Samen met deze werkgroep hebben we een aantal voorkeursvarianten gepresenteerd aan het dorp. Uit de inspraakavonden is een voorkeursvariant gekomen die is uitgewerkt tot een ontwerp.

Het ontwerp refereert aan de landelijke oorsprong van Ooij met een binding naar het buitengebied en de Waaldijk. De transformatie van het hart van het dorp van een stenig plein naar een groen park is iconisch te noemen. Een landweg door het park verbindt het dorp straks met de Waaldijk. Ruimte voor groen wordt optimaal benut. Parkeren wordt zoveel mogelijk ingepast in het groen. Op minder intensieve plekken groenverharding met smalle instapstroken van verharding. De weg krijgt een slinger ter hoogte van het plein. Hiermee wordt gepoogd de snelheid van het verkeer te verminderen. Daarnaast oogt het plein hierdoor informeler en ontstaat er aan weerszijde ruimte voor groen.

opdrachtgever:
Gemeente Berg en Dal
ontwerp:
2021
realisatie:
2022
i.s.m.:
Werkgroep bewoners
engineering:
Antea Group
grootte:
16.000
plaats:
Ooij