Sint-Jansbeek Arnhem

Langzaam maar zeker wordt het steeds logischer en prettiger om vanuit de binnenstad even door te lopen naar de Rijnkade. De afgelopen jaren is en wordt volop geïnvesteerd: woningen in het Paradijs, huisvesting voor de provincie, mooie inrichting van de openbare ruimte met meer groen, herinrichting van de Trans, bebouwing van het Kerkplein en het bovengronds brengen van de Jansbeek.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft niet de Rijn maar de Sint Jansbeek aan de basis gestaan van het ontstaan van de stad Arnhem. Deze historische beek stroomt vanaf 2017 weer door de binnenstad. De beek volgt zoveel mogelijk het historische tracé en legt daarmee een ruimtelijke verbinding tussen binnenstad en rivier. Om het unieke karakter van de beek te behouden dient het tracé van de beek in de binnenstad zich te verhouden tot de bestaande Sint Jansbeek in park Sonsbeek. Karakteristiek aan de beek in het park is dat de beek zich aanpast aan haar omgeving: geen continuïteit in het beeld maar verrassing per plek, gedaantewisselingen en verschillen in karakters. Het uiterlijk van de beek in het parkdeel is in samenhang met de watertechniek, meubilair en ornamenten zorgvuldig vormgegeven. De Jansbeek zal met een natuurlijk (hoogte) verloop via (heringerichte ) Beekstraat, Broerenstraat, noordelijk langs de Eusebiuskerk en het Kerkplein via de Nieuwstraat naar de Rijn stromen.

 

Voorlopig ontwerp
Voorlopig ontwerp
Huidig tracé en fase 1
Huidig tracé en fase 1
De Beekstraat
De Beekstraat
Het Waterplein
Het Waterplein
Het Kerkplein
Het Kerkplein
De Broerenstraat
De Broerenstraat
De Nieuwstraat
De Nieuwstraat
De Rijnkade
De Rijnkade
Werkmaquette
Werkmaquette
Werkmaquette
Werkmaquette
Proefmodel hekwerk
Proefmodel hekwerk
Uitvoering Broerenstraat
Uitvoering Broerenstraat
Uitvoering Nieuwstraat
Uitvoering Nieuwstraat
Uitvoering langs de Eusebiuskerk
Uitvoering langs de Eusebiuskerk
Uitvoering Rijnkade
Uitvoering Rijnkade
Uitvoering Sint Jansbeek de Rijnkade op
Uitvoering Sint Jansbeek de Rijnkade op
Uitvoering eendentrap
Uitvoering eendentrap
Proefmodel hekwerk
Proefmodel hekwerk