Sint Jorisplein Ridderkerk

Sint Jorisplein Ridderkerk

Het St. Jorisplein is onderdeel van een belangrijke historische route in het centrum van Ridderkerk. Het plein heeft mooie proporties en een belangrijke betekenis als knooppunt in het winkelgebied van de stad. De uitstraling is echter gedateerd, zowel in de inrichting van het plein als een deel van de belendende bebouwing. Er zijn ontwikkelingen voor het vernieuwen van enkele panden. Dit is de uitgelezen kans om een ontwerp te maken voor de openbare ruimte van het St. Jorisplein. 

In Ridderkerk wordt ‘de draak gestoken’ met St. Joris. In andere steden waar St. Joris de beschermheilige is staat hij fier overeind als ruiterstandbeeld op een sokkel. Op het St. Jorisplein in Ridderkerk viert het kleine rode draakje feest met de kinderen uit het dorp. De kinderen glijden vrolijk van zijn rug terwijl St. Joris zelf in geen velden of wegen te bekennen is. De schoonheid hiervan schuilt in de kleine details en deze details kunnen nog beter uitgelicht worden op het plein vandaar ons motto: klein, kleiner, kleinst waarbij we voorstellen om op drie schaalniveaus ingrepen te doen op het plein.

De historische route wordt begeleid door het groen met daaraan zitranden en vormt een logische loopbeweging van de Lagendijk naar de Sint Jorisstraat. Een tweede beweging over het plein uit zich in de vorm van een grote pergola die uitmondt op de kruising bij de entree van de Jorishof. Deze verbindt de groenvakken met elkaar en creëert verschillende luwe plekken op het plein. Onder deze pergola ontstaat ruimte voor een podium, kleine concerten of andere vieringen. Het groen op het plein bestaat uit sierplantsoen met lage vaste planten en hogere meerstammige heesters zodat er luwteplekken ontstaan op het plein.

opdrachtgever:
Gemeente Ridderkerk
ontwerp:
2022
i.s.m.:
Jo Coenen Architect
grootte:
3.300 m2
plaats:
Ridderkerk