Stadspark Ede

Stadspark Ede

Gemeente Ede wil van het centrum weer een plek maken waar bewoners en bezoekers graag en met trots werken, winkelen, wonen of uitgaan. Het stadspark is hier onderdeel van. De opgave is om de groenzone in het centrum van de stad van de Paasberg tot het Oude Kerkplein op te waarderen tot hét aantrekkelijke en gezellige stadspark van Ede. In de huidige situatie wordt het gebied niet als park ervaren en liggen de groengebieden versnipperd. Het stadspark moet het nieuwe groene hart van Ede-centrum worden.

 

Er is een ruimtelijk raamwerk opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied tot een samenhangend stadspark. De parkroute is dé drager van het ruimtelijk concept voor het stadspark. De parkroute verbindt de winkelstraten en het Kerkplein in het centrum rechtstreeks met alle onderdelen van het park. De flanken van het park worden intensiever beplant zodat het Raadhuis ‘beter landt’ in het park en er ook meer onderdeel van uit gaat maken. Het middendeel van het park blijft juist open zodat de historische zichtlijn op de kerktoren niet wordt verstoord. Ieder parkdeel mag enerzijds zijn eigen sfeer houden en zijn er verschillen in gebruik. Anderzijds wordt de eenheid tussen de parkdelen versterkt door de introductie van nieuwe zichtlijnen, verbindende bloemenweiden en de nieuwe waterstructuur. Het hoogteverschil langs de route wordt optimaal ingezet om de beleving van het landschap op de flank van de Paasberg te versterken..

opdrachtgever:
Gemeente Ede
ontwerp:
2021
i.s.m.:
Studio Stadsgras
grootte:
41.000m2
plaats:
Ede