Variantenstudie Rijksweg Duiven

Variantenstudie Rijksweg Duiven

Gemeente Duiven gaat Rijksweg opnieuw inrichten. Deze weg vormt de westelijke ontsluiting van Duiven met Westervoort en de oostelijke ontsluiting met Zevenaar. Deze fase is onderdeel van de herinrichting van het centrum van Duiven. Het centrumgebied en het westelijke deel van Rijksweg zijn reeds uitgevoerd en de opgave is om dit deel van Rijksweg aan te laten sluiten op het westelijke deel en bij het centrumgebied. Daarnaast vormt Rijksweg een drukke verkeersweg met doorgaand autoverkeer dat de gemeente wil ontmoedigen. Vergroening vormt een belangrijk onderdeel van de opgave. Met name het verkeersplein ter hoogte van de Action en ’t Raedthuys heeft in de huidige situatie een stenig karakter.

De nieuwe inrichting van Rijksweg sluit aan op de reeds heringerichte delen van het centrum. De weg krijgt een groene uitstraling door een diversiteit aan laanbomen en groenstroken met sierbeplanting langs de weg. De parkeervakken op het verkeersplein worden uitgevoerd in groenverharding dat ervoor zorgt dat water kan infiltreren in de ondergrond en de parkeerplaats een groene uitstraling krijgt. Daarnaast worden er veilige oversteekplaatsen gecreëerd van het centrumgebied naar de parkeerplaats.

opdrachtgever:
Gemeente Duiven
ontwerp:
2020
realisatie:
2022
i.s.m.:
Goudappel Coffeng
engineering:
Roelofs Groep
uitvoering:
Roelofs Groep
grootte:
2 ha.
fotografie:
dronefoto’s Paul Groenen
plaats:
Duiven