Wijnbergen Het Oosten, Doetinchem

Wijnbergen Het Oosten, Doetinchem

De nieuwe woonwijk Wijnbergen De Kwekerij is gelegen op het terrein van de voormalig stadsbomenkwekerij van Doetinchem tussen de Oude IJssel en de Kapperskolk. Na het verdwijnen van de kwekerij is de locatie in gebruik genomen als sport- en recreatiegebied met enkele met groen omgeven sportvelden. Bij de start van de planvormingsfase anno 2020 waren de sportvelden verdwenen maar de contouren binnen het groen nog goed zichtbaar. Het inmiddels doorontwikkelde groen en de open plekken van de voormalige sportvelden vormden een belangrijke basis voor de te ontwikkelen woonwijk.

 

Samen met de gemeente Doetinchem heeft buro Poelmans Reesink een toekomstbestendige woonwijk ontwikkeld waarbij de waarden van het bestaande groen en de Kapperkolk worden benut en versterkt. De woonwijk kent zowel koop- als huurwoningen en een diversiteit aan woningtypen. Bij de ontwikkeling wordt zoveel mogelijk groen behouden en uitgebreid waardoor de biodiversiteit wordt vergroot.

 

Bij de ontwikkeling van de wijk wordt gestreefd naar energieneutraliteit en een prettig leefklimaat voor mens en dier. Het duurzaam opwekken en gebruiken van energie en verantwoord wonen tussen het groen staan bovenaan. Om dit te waarborgen wordt de connectie met het groen continue gezocht en de wijk deels autoluw gerealiseerd.

opdrachtgever:
gemeente Doetinchem
ontwerp:
2021
realisatie:
2022
engineering:
Gemeente Doetinchem
grootte:
8,5 ha.
plaats:
Doetinchem