Winkelcentrum Meidoornplein Wezep

Winkelcentrum Meidoornplein Wezep

Door de vraag naar uitbreiding van de aanwezige supermarkten en leegstand van enkele verouderde panden wordt een deel van het winkelcentrum Meidoornplein in Wezep herontwikkeld. Ook krijgt het gehele winkelcentrum een opfrisbeurt door onder andere de overdekte winkelpassage te vernieuwen.

 

In de nieuwe situatie wordt door de groei van de supermarkten een impuls van de bezoekersaantallen voor het gehele winkelcentrum verwacht. Hierdoor is bij de planvorming sterk gekeken naar de uitbreiding van de parkeercapaciteit en het verbeteren van de routing door het winkelcentrum.

opdrachtgever:
Gemeente Oldenbroek
ontwerp:
2020
realisatie:
2022
grootte:
1,3 ha.
plaats:
Wezep